Indre Østfold Regionråd

Indre Østfold Regionråd er et interkommunalt, politisk, samarbeidsorgan bestående av 8 kommuner. Regionrådet har som formål å utvikle Indre Østfold som region og møtes 3-5 ganger i året. Rådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen, og gjennom dette bidra til en felles identitet i Indre Østfold. Rådet består av Askim, Eidsberg Hobøl, Marker, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.

Kontaktinformasjon:

Regionrådsleder: Olav Breivik: olav.breivik@hobol.kommune.no
Nestleder: Svend Saxe Frøshaug:saxe.froshaug@trogstad.kommune.no

Sekretariatet for Indre Østfold Regionråd:
Hobøl kommune
Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl
Tlf.: 69 92 44 00
Epost: post@hobol.kommune.no

Fakturaadresse:
Spydeberg kommune
c/o Hobøl kommune
Elvestadveien 1000
1827 Hobøl

Tips en venn  Skriv ut