Politi

 Follo politidistrikt dekker Oppegård, Enebakk, Vestby, Ås, Frogn, Nesodden og Ski i Akershus, i tillegg til Trøgstad, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Askim i Østfold.

Polititjenesten i Follo politidistrikt ble sentralisert 1. juni 2010. Follo politistasjon som dekker Akershus-kommunene ligger i Ski, og Indre Østfold politistasjon som dekker Østfold-kommunene ligger i Askim. I tillegg har politiet flere enheter som har hele politidistriktet som nedslagsfelt. Det gjelder blant annet politiets arbeid med organisert kriminalitet, sedelighetssaker og ledelse og koordinering av patruljene. Disse enhetene er plassert på politihuset i Ski, der de deler kontorer med Follo politistasjon.    
 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut