Representantskapsmøte for Indre Østfold Brann og Redning IKS 25. november 2019

Representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS avholdt ekstraordinært møte 25. november 2019.

2020-02-05 Trude Paulsen trude.paulsen@io.kommune.no
Tips en venn  Skriv ut