Representantskapsmøter 28.04.15

Representantskapsmøtene avholdes i Eidsberg, i festdalen på Kulturtorget (gamle Mysen skole).

Det vil for alle selskapene (i hvert møte) bli en rapportering fra ekstern ressurssgjennomgang som bestilt av representantskapet 24.10.14.

09.00 - 09.30

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS - Innkalling og sakspapirer

09.30 - 10.00

Indre Østfold Utvikling IKS - Innkalling - Eierstrategi - Rev. Selskapsavtale - Saksunderlag - Årsmelding

10.00 - 10.30

Indre Østfold Krisesenter IKS - Innkalling - Sakspapirer

10.30 - 10.45

Pause

10.45 - 11.15

Mortenstua skole - Innkalling - Sakspapirer - Regnskap 2014 - Årsmelding - Revisors beretning

11.15 – 11.45

Indre Østfold Renovasjon IKS - Innkalling - Sakspapirer - Reviderte saker

11.45 -12.30

Lunsj

12.30-13.00   

Avlastningshjemmet for Indre Østfold - Innkalling - Regnskap med noter 2014 - Revisors beretning -
Årsberetning 2014 

13.00 - 13.30

Indre Østfold Data IKS - Innkalling - Selskapsavtale Revisors beretning - Regnskap - Årsmelding

13.30 - 14.00

Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamband IKS - Innkalling - Sakspapirer - Reviderte saker

 

Tips en venn  Skriv ut