Møte 22.04.16

Innkalling og saksdokumenter til møte fredag 22. april 2016 kl. 09.00 - 16.00 på Mysen videregående skole.

5/2016 Planer for og arbeidet i 2016

Beslutning: Etter drøftinger og innspill under Regionrådets møte, skal følgende punkter følges opp videre i et ekstraordinært møte fredag 22. april 2016;

  • Felles høringsuttalelse Regional Transportplan
  • Felles innspill til fylkeskommunes høringsuttalelse Nasjonal Transportplan (2018-2029)
  • Felles høringsuttalelse Meld. St. 21 (2015-2016) «Ulv i norsk natur – Bestandsmål for ulv og ulvesone»

Protokoll

Innkalling og sakspapirer:

 

Tips en venn  Skriv ut