Høringsuttalelse Nasjonal Transportplan 2014-­2023

Høringsuttalelse Nasjonal Transportplan 2014-­2023, Høyhastighetsutredningen og KVU Intercity Østfoldbanen.

IMG_7257

Indre Østfold Regionråd vil legge til grunn at en helhetlig strategi for transport må sikre god samhandling mellom  transport på vei, bane, sjø og luft for både person-­ og godstrafikk, og omhandle både kortsiktige og langsiktige prioriteringer for å tilrettelegge for framtidsrettede og miljøvennlige transportløsninger. Indre Østfold regionråd har sendt en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet om

  • Transportetatenes helhetlige forslag til NTP   

  • Høyhastighetsutredningen   

  • Konseptvalgutredningen Intercity, Østfold banen   

Les høringsuttalelsen HER

Tips en venn  Skriv ut