Regionrådsleder på hjemmebane

Oppsummering Regionrådsmøte fredag 7. februar 2014 i Marker

John Grønlien fra Totalprosjekt AS informerte om Ideell privat partnerskap (moderne OPS).

 • Ny leder Kjersti Nythe Nilsen informerte om ledelse av regionrådet, og presenterte vertskommunen. Erik Unaas holdt innlegg om kommunikasjon. Samspill både av oss selv, media, fylkespolitikere og Stortingspolitikere ble berørt flere ganger i løpet av dagen.

 • Regionale partnerskapsmidler 1: Per Kr. Skulberg og Knut Espeland redegjorde for søknad om midler til vandreutstilling og bilde-/kartbok Jakob Nikolai Wilse. Enighet om å søke om kr. 240 000,-.

 • Regionale partnerskapsmidler 2: Espen Jaavall informerte. Indre Østfold Utvikling IKS skal jobbe med tema region- og næringsutvikling.

 • John Grønlien fra Totalprosjekt AS informerte om Ideell privat partnerskap (moderne OPS). Både med tanke på fleridrettshall, men også by- og kommuneutvikling. Ppt ettersendes.

 • Samferdsel – prioriteringer: Bjørn Winther Johansen innledet, Erik Unaas summerte opp. Ni punkter/områder trukket opp, nå skal disse prioriters og spisses. Stor enighet mellom ordførerne, ref også siste dagers diskusjon om hvem som skal dekke overskridelser fv 115 Ravinedalen i Askim, og felles mål om E18-ferdigstillelse, østre linje og busstrafikk.

 • Tverrforbindelser i Østfold – høring: Bjørns notat presentert. Vi bygger inn kommentarer i et snarlig høringssvar. Svein Olav Agnalt presenterte spennende visjoner for nye broer/veier Glomma og sammenføyning rv22/Rakkestad og fv114/Skiptvet mot Sarpsborg.

Orienteringer:

 • Statusrapport på prosesser ‘kommunestruktur- og samarbeid i Indre Østfold’ (K2 og K5) ble utsatt til neste møte.

 • Transportseminar HH, bl.a. Oslo – Stockholm 27. januar. Knut redegjorde. Meget vellykket, oppfølgingsseminar i juni (viktig å få dato kjapt).

 • Møte i valgkomiteen for nye styrer i IKS’ene mandag. Kjersti orienterte.

 • Framdrift og samspill evt ny søknad om ski-NM. Erik orienterte.

 • Besøk av Politidirektøren vedr nye politireform. Erik orienterte.

 • Tingrettens framtid. Erik orienterte. Her må vi bruke alle våre kanaler.

 • Lokalisering av AMK-sentralen til/i Østfold. Alle ordførerne samstemte, og signerte brev til KS Østfold, Helse-Sør Øst og sykehuset Østfold.

 • Det ble fra flere referert fra KOU-møtet om E18 onsdag.

 • Behov for å vitalisere ungdomsrådene i kommunene. AU tar tak i dette.

 • Kommunene ble oppfordret til å være proaktive med innspill til tema på møtene.

 • Neste regionrådsmøte: fredag 4. april i Spydeberg.

EU/7.2.2014

Marker 07
Tips en venn  Skriv ut