MIKS Integreringskonferanse 2014

MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling arrangerer sin årlige integreringskonferanse i Oslo 26. november.

Paus.jpg

Med spesielt henblikk på de utfordringer som er knyttet til bosetting og integrering av de mange flyktningene som venter på bosetting rundt omkring på asylmottak, har vi valgt å sette fokus på nettopp dette.  

 

Tittelen på årets konferanse er "Dialog som brobygger" og foredragsholderne vil i stor grad sette søkelys på hvordan alle aktører i et lokalsamfunn er viktige bidragsytere til en god inkludering og integrering.

 

Les mer om foredragsholderne og temaene

Tips en venn  Skriv ut