Saker under Indre Østfold regionråds møte 9. desember

1) Overgangen fra Viken til Østfold – gode betraktninger fra Indre Østfold kommunes nye kommunedirektør Trude Andresen (med bakgrunn både i KS, og Buskerud), statsforvalter i Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland (men som fortsatt ikke vet hvordan «hennes geografi» blir), påtroppende fylkeskommunedirektør i Østfold Solveig Helene Olsen (som er opptatt av samspillet med regionrådene), leder geografisk utvalg Østfold Benedicte Lund og fylkesråd samferdsel Olav Skinnes (som understreket hvor viktig vei, jernbane og båt for å bygge nye fylker).

2) Stor jernbanehelg – Rakkestad-ordfører Karoline Fjeldstad orienterte om «togkampanjen» med Indre Østfold og Rakkestad kommune, næringsrådet, Vy og Bane Nor – og også Viken fylkeskommune - som bidragsytere. Søndag morgen går de første togene gjennom Blixtunnelen Oslo S – Ski, og fra mandag 10 nye daglige avganger og do. ankomster til Rakkestad.

3) Trøkk rundt grensekryssende jernbane – regional koordinator Erik Unaas informerte om mulighetsstudiet på jernbanelinje Stockholm – Oslo – og etter hvert og Göteborg – Oslo, med tydelige initiativ fra både svenske og norske Regjeringene. Dette KAN gi Indre Østfold helt nye muligheter. Men vi understreker at trasevalg på ingen måte er gjort, selv om det er indisier på at Ski / Indre Østfold er et godt utgangspunkt fra Oslo. Regionrådet vil be Samferdselsdepartementet fortsette utredningsarbeidet

4) Forslag til uttalelse om framtidige togtilbud: med krav om at togene fra østre linje i framtiden igjen skal vende på Skøyen, gjennomgående tog til Sarpsborg/Fredrikstad og to tog i timen Oslo – Askim - Mysen, i tillegg til helgetogstilbud til/fra Rakkestad.

5) Hvordan Østfold kollektivtrafikk skal møte ny fylkeskommune – ØKT-direktør Børre Johnsen innledet. Han la vekt på kostnadene som øker, men er samtidig glad i styrkede budsjettmidler. Regionrådet ønsker god dialog framover, og vil komme med konkrete forslag. Også på samarbeid med Ruter - og med sømløse billetter mellom fylker, og mellom tog og buss. Dessuten ble bybussen i Askim og universell utforming i Askim spesielt omtalt, her er neppe siste ord sagt.

6) Bekymring for svekket kommuneøkonomi – både de fire kommunestyrene og regionrådet gir høringssvar på forslaget fra det regjeringsoppnevnte «inntektssystemutvalget». Trude Andresen og IØKs økonomisjef Ståle Ruud orienterte regionrådet.

7) Optimisme i og for IØs næringsliv – næringssjef Terje Myrseth fortalte både om gryende næringsklynger, nye næringsetableringer og vilje til å skape i investormiljøer, behovet for økt lokalt utdanningsnivå – og hadde innspill til uttalelse om hvordan vi kan øke utbygging/kapasitet strømnett.

8) Aktiv Etablerertjeneste – prosjektleder Elisabeth Hernes ga rapport om det første året etter oppstart, med en bred dialog og stort antall aktiviteter med gründere og nyetablerere i de fire kommune.

9) Klart for bachelor studier – leder av prosjektgruppa Campus Østfold Erik Unaas ga en status på etablering av fagskole- og høgskoletilbud på Kulturtorget i Mysen. Fra høsten 2023 blir det også 3-årig sykepleierutdanning. En avgjørende suksessfaktor blir godt samarbeid med kommuner og næringsliv, både med valg av rett studiefag og rekruttering av studenter.

10) Noen 2023-datoer:
10/1 seminar om «ekstremisme» på fortene.no/Høytorp,
26/1 Regional yrkesmesse i Askimhallen,
1/2 felles formannskap alle fire kommunene,
3/2 neste regionråd (Askim videreg. skole) 
10/2 Årskonferanse i Trøgstadhallen (Erna Solberg kommer)

#Framtidsrettet #Framsnakking #Stolthet #Samarbeid #IndreØstfold #Viken
(foto: Øystein Okkenhaug).