-Det jobbes godt med tilbudet om opplæring på fortene, og det er stor sannsynlighet for at utdanningstilbudet for ungdom kommer i gang høsten 2023, sa Westerveld Jensen.
Fire instruktører vil etter planen være på plass sa, og trolig vil deler av dette kunne finansieres gjennom egenkapital som kommunene henter i sitt heleide selskap Deltagruppen AS.
Ungdomsskolene, de to videregående skolene i Askim og Mysen, OT, NAV, frivillige, lag og foreninger og næringslivet er også sentrale samarbeidspartnere.

På fortene i Indre Østfold skal vi bygge opp sentre som det ikke er maken til i Norge. På disse arenaene skal vi formidle viktig kunnskap (opplysning), skape spennende aktivitet (opplevelser), og tilrettelegge for utdanning (Opplæring)

På bildet ser vi også fortforvalter Hans Petter Ringstad, sammen med Jensen og Kobbevik.

Se mer hva prosjektene på Høytort fort og Trøgstad fort vil innebære i lenken under:
https://indreostfoldkommune.wistia.com/medias/wxyblsno70