Riksdagsmann Pål Jonson og stortingsrepresentant Ingjerd Schou representerte henholdsvis Värmlands- og Østfold-benken under møtet. Samarbeidet mellom de to er ekstra relevante, ettersom begge sitter i utenriks- og/eller forsvarskomiteer, og har sterk tilhørighet til de nordiske ministerråd. Erik Unaas var til stede for Indre Østfold regionråd.

Tema som ble tatt opp på møtet var blant annet:
- Informasjonssenter i Töcksfors om norsk/svenske relasjoner under 2. verdenskrig, ikke minst flyktninger og grenselosenes historie. Nå ønsker vi se på et forprosjekt for å se om et slikt senter er mulig,
- Formidlings-, holocaust- og antiradikaliseringssenter i Indre Østfold, med historier på Høytorp fort og Trøgstad fort i (og som start på grenselosruter retning Sverige), 
- Grensekryssende turistruter som Unionsleden (sykkel) og utredning av ny forbindelse mellom Dalsland- og Haldenkanal-systemet (båt),
- Status for ny jernbaneforbindelse Oslo - Stockholm og stamveien-styrking E18 samme strekning.

Og så gledet vi oss over at hverdagen med reiser over grensen nå er i ferd med å "normaliseres" etter to år med pandemi.