Skiptvet, Marker og Indre Østfold har to interkommunale selskaper:

Indre Østfold Brann og Redning IKS
Indre Østfold Renovasjon IKS

I tillegg er det en rekke vertskommunesamarbeid hvor en eller flere kommuner samarbeider:

Avlastningshjemmet
Barnevernvakt
Indre Østfold kemnerkontor
Indre Østfold krisesenter
Indre Østfold kulturskole
Kartforvaltning
KAD (kommunal akutt døgntilbud) og USK (utskrivningsklare pasienter)
Legevakt
Miljørettet helsevern
Mortenstua skole
Oppfølging og tilsyn
Pedagogisk psykologisk tjeneste
Veterinærvakt