Ekstraordinære representantskapsmøter 19. juni

 

Møtene avholdes på Eidsberg Kulturtorg (gamle Mysen skole, ved Eidsberg Bibliotek) 
Dokumenter vil bli lagt ut fortløpende, etter hvert som de blir levert.

09:00-10.30        Helsehuset IKS       Innkalling/saksliste
                                                       Vedlegg1a_ Kostnadskalkyler og tegniner
                                                       Vedlegg1b_ Kostandskalkyler og tegninger             

                                                       Vedlegg2a_Sluttrapport IKS ressursgjennomgang
                                                       Vedlegg2b_sluttrapport IKS Ressursgjennomgang
                                                       Vedlegg2c Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet vedr ressursgj.
                                                       Vedlegg 2d_sluttrapport_uttalelse fra refeansegruppen

10:30-12:00        Indre Østfold Data IKS - Innkalling - Rapport resurssgjennomgang

12:00-12:30        Pause

12:30-13:30        Mortenstua skole IKS       Innkalling
                                                                Sakspapirer repr.skap
                                                                Ressursgjennomgang Mortenstua v3
 

Tips en venn  Skriv ut