Ekstraordinært representantskapsmøte 10.11.14

 

Kl. 12.00              Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Budsjett 2015 og økonomiplan for 2015 - 2018

Kl. 12.20               Indre Østfold Utvikling IKS ​Innkalling ekstraord rep.skap med saksunderlag

Kl. 12.40               Indre Østfold Krisesenter IKS innkallingrepskap - Budsjett 2015 rep.skKl. ap

Kl. 13.00               Mortenstua skole IKS Innkalling - 1 A og 1 B repskapet - Kons. budsj. 2015 til repskap 
                             - Saksfremlegg

Kl.  13.20              Pause

Kl.  14:00              Helsehuset, Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS
                          
   Innkalling 10.11.2014 - Revidert budsjett

Kl. 14:20               Indre Østfold Data IKS: Innkalling - Revidert økonomi - og handlingsplan 2015 
                            Skjema over kuttforslag og beregninger til budsjett 2015

Kl. 14:40               Indre Østfold Renovasjon IKS: Sakspapirer - REVIDERT BUDSJETT

Kl. 15:00               Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamband IKS Sakspapirer 10.11.14 - REVIDERT BUDSJETT10
                             

Tips en venn  Skriv ut