Regjeringen har bestemt at det skal opprettes 500 nye studieplasser innen sykepleie, og mange av disse skal være desentraliserte. Saxe Frøshaug, ordfører i Indre Østfold kommune og leder av Indre Østfold regionråd sier at det er dialog med flere høgskoler og skal ha mange møter framover om et fremtidg høgskoletilbud i Indre Østfold. Frøshaug sier at han tviler på at det blir et studietilbud i år, men trolig noe som er søkbart i 2023. Håpet er imidlertid at deler av studier som allerede er i gang, kan legges til Indre Østfold. Som for eksempel praksisplasser, sier han.

Det arbeides allerede nå også med andre studieretninger fra høsten 2023.

Fagskolen Viken avdeling Indre Østfold, som hadde oppstart høsten 2021 har blitt en kjempesuksess allerede etter ett år (seks klasser neste semester).

Det skjer ting - følg med!