-Erik Unnas vil også arbeide på vegne av Indre Østfold ovenfor Osloregionen (samarbeidsalliansen med 65 kommuner som medlemmer) og andre arenaer der det er viktig at vi som kommune og region er synlig. Hans kompetanse vil videre brukes på andre områder, bl.a på ulike utviklingsprosjekter som kommunen er involvert i, sier rådmann Georg Smedhus.

Unaas skal jobbe opp mot politisk og administrativ ledelse både i Indre Østfold kommune og de tre andre kommunene i regionrådet.

-Erik har lang erfaring som politiker både i Askim, Eidsberg og Indre Østfold kommuner, og også på fylkes- og riksnivå. Han har derfor svært god innsikt og kompetanse på regionens utfordringer og potensial. Samtidig vil hans journalist- og kommunikasjonsbakgrunn bidra til styrket markedsføring og synliggjøring. Nettopp denne kombinasjonen gjør han meget egnet for stillingen, tilføyer Georg Smedhus, og legger til at han er trygg på at Unaas vil takle overgangen fra lokalpolitikk til administrasjon godt.

Unaas selv har lenge sett frem til å starte i den nye stillingen: - Jeg har vært kommunestyrepolitiker i 30 år, åtte av dem som gruppeleder i Askim og åtte som ordfører i Eidsberg. Nå skal jeg jobbe med samfunnsutvikling og bygging av regionen i en annen rolle, sammen med nye og dyktige kolleger. Den motiverer og inspirer. I denne stillingen får jeg i tillegg brukt for all erfaring jeg har opparbeidet både fra mediebransjen, frivilligheten og næringslivsledelse.

-Vi har så mye på gang i Indre Østfold, og vi har så mange potensielle fyrtårn som kan sette oss på kartet. Som Rudskogen, Haldenkanalen, Momarken, Høytorp og Trøgstad fort, Spydeberg prestegård og Brennemoen-området, med multisporthall, filmstudio, Monaryggen-tårn og næringsområder. Besøksattraksjonene i Askim, med Østfoldbadet i front, har allerede tatt en posisjon. Jeg skal bruke det nettverket jeg har opparbeidet gjennom mange år, til å få enda flere til la seg begeistre over mulighetene som vi har i Vikens 9. og landets 22. største kommune. Der i vi i tillegg skal spille enda bedre på lag med gode naboer, sier Erik Unaas, som starter i noen oppgaver allerede i sommer, men for fullt utover høsten. – Jeg har noen prosjektengasjement som også skal fullføres på en god måte.

Hva gleder du deg mest til?
Være med å løfte Indre Østfold som region ytterligere. Jeg synes har skjedd mye de siste årene, vi er mer offensive og har mer selvtillit nå. Flere ser hvor sentralt vi ligger på Norges-kartet, og flere ønsker å etablere seg her – både for å bo og jobbe.

Stillingen gjør at Unaas fra i høst vil søke fritak alle politiske verv i Indre Østfold kommune, og andre verv som ikke lar seg kombinere med den nye rollen. Han vil imidlertid fortsette som medlem bl.a. i fylkestinget og i styret i Norges Idrettsforbund og olympiske komite.