Bane Nor har avgjort at det planlagte hensettingsområdet vest for Kråkstad «skrinlegges», men avgreiningen og nytt spor Ski – Kråkstad kommer. Nå gjøres det nye konsekvensutredninger – ifht til friluftsliv, vilttrekk, jordvern og nydyrkingsprosjekter, dyrka mark er et viktig tema. Deretter planlegges vedtak på reguleringsplanen vår 2024 og av hele anlegget ferdigstillelse 2030-31.

Regionrådsleder Saxe Frøshaug er tilfreds med orienteringen, samtidig som han er bekymret for stadige utsettelser i forhold til tidligere planer. Dette anlegget er svært viktig for raskere og flere tog på Østfoldbanens østre linje – og det kan også være starten på en framtidig høyhastighetsbane Oslo – Stockholm via Indre Østfold.

Hove la også til at det vil bli startet en utredning om det kan etableres parkeringsområder for flere tog (hensetting, toghotell) ved Mysen og Rakkestad stasjoner.