Fylkesrådet forsikret at utbyggingene både av Askim og Mysen videregående skoler ligger inne, og vil være ferdigstilt innen 2025.
Hvilket vi tror alle tilstede var tilfredse med. De to videregående skolene i Indre Østfold har ca 2 000 elever og over 400 ansatte, og er slik sett regionens to største "arbeidsplasser", og våre fremste kompetansebyggende miljøer. I dag har skolene flere studiefag enn noen sinne, og med rektorer og ledelse som er svært opptatt av å samarbeide godt både med regionråd, vertskommune og det lokale næringsliv.