Dagen startet med på markering i Mysen. Antall persontog mellom Rakkestad og Mysen (og dermed Oslo) økes fra 4 til 14 fra 12. desember. Deretter var det bedriftsbesøk hos Magne Østby i Vom og Hundemat i Trøgstad, hvor det også ble orientert om planene for skyte- og multisporthallen på Brennemoen.

Deretter bar det sammen med ordfører og styreleder Saxe Frøshaug til regionrådet i Ørje. Olav Skinnes repesenterer Viken fylkeskommune og bl.a. orienterte om flere positive utredninger på jernbanetilbud, om status utbygginger Askim og Mysen videregående skoler ("de kommer") og om overgangen fra Viken til Østfold i 2024. I tillegg fulgte han de øvrige sakene, inkludert handlingsplanen for partnerskapsavtalen som Viken og Indre Østfold regionråd nylig signerte.