Høring - bredbåndsutbygging i Indre Østfold

Bredbånd

Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbudet på at innbyggerne har tilgang til internett. Det er et relativt godt bredbåndstilbud i dag, men det er fortsatt områder med dårlig dekning.  

Kommunene i Indre Østfold ønsker å benytte anledningen til å søke om midler til ytterligere utbygging gjennom Post- og Teletilsynets nye tilskuddsordning.

Hensikten med søknaden er å bedre dekning i regionen og gi mulighet for bredbånd for de som i dag ikke har slikt tilbud. Det er utarbeidet et dekningskart for alle kommuner, slik at vi ut fra dette kan se de områdene som prioriteres. Oversikten viser at følgende antall husstander er uten tilbud om over 4 Mbit/s nedlastningshastighet:

Aremark              21
Askim                  404
Eidsberg              464
Hobøl                   102
Marker                188
Rakkestad           227
Rømskog             29
Skiptvet                294
Spydeberg           330
Trøgstad              211

Kartet kan ikke publiseres, men opplysninger om hvilke områder som er dårligst dekket kan fås ved henvendelse til kommunen.

Søknad vil baseres på adressebasert utbygging, ikke bare områdevis. Innspill over behov for utbygging må derfor relateres til veiadrese, eventuelt gnr/bnr.

Hermed gis alle interesserte anledning til å gi innspill på hvilke områder som bør prioriteres.
Frist: 31. mai 2014.  

Om tilskuddsordningen

Ordningen skal bidra til at alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er også mulig å få støtte til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder hvor kapasiteten er lav, tilbudet er avgrenset og det ikke ventes mer kommersiell utbygging i løpet av de nærmeste årene. Regjeringen har gitt Post- og Teletilsynet i oppgave å administrere tilskuddsordningen og kommuner og fylkeskommuner kan søke innen fristen som er satt til 6. juni.

Vurderingskriterier

Kriteriene Post- og Teletilsynet legger til grunn for vurdering av søknaden er:

  • Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
  • Kostnadseffektivitet
  • Lokal medfinansiering
  • Plan for bærekraftig drift
  • Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  • Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Blant kravene til søknaden er at plan for utbygging skal legges ut til offentlig høring i en måned. Bedrifter, innbyggere og hytteeiere som ønsker å uttale seg må sende innspill per e-post til post@indreostfold.no merket “høringsuttalelse bredbåndsutbygging”. Alternativt pr post til: Indre Østfold Utvikling IKS, Skolegata 3 B, 1860 Askim, konvolutten merkes “høringsuttalelse bredbåndsutbygging”.

Tips en venn  Skriv ut