Indre Østfold Arena

Forstudierapporten er klar !

Prosjektleder for forstudiet om etableringen av Indre Østfold Arena har vært Bjørn Winter Johansen, som sist sommer tiltrådte som administrerende direktør i det nye selskapet Indre Østfold Utvikling IKS. 

Forstudie bilde

Han og arbeidsgruppen som ble ledet av den ikke ukjente Yngve Hågensen fra Spydeberg er nå klar med forstudiet. Fredag 27. september skal forstudiet behandles i Indre Østfold Regionråd. 88 millioner kroner er investeringen anslått til å koste.

Forstudiet angir den videre veien framover ved at det skisseres et forprosjekt som avklarer lokaliseringsspørsmålet og prosjekterer investeringen. Men først er det en politisk runde som må til i Regionrådet og i de respektive kommuner. Dersom den runden er positiv og at prosjektet oppnår tilstrekkelig politisk og økonomisk støtte så kan dette prosjektet ta de neste skritt. Det blir avgjort tidligst i regionrådets februarmøte 2014.

Tips en venn  Skriv ut