Indre Østfold er i sterk vekst, har et stort advokatmiljø, to større fengsler, grense til Sverige (Ørje tollsted) og regional politistasjon.

Regionrådet støtter departementets forslag om å øke bevilgningene til mindre tingretter for å styrke tilgangen til embetsdommere med ønsket kompetanse og profil, og mener at vår lokale tingrett (tidligere Heggen og Frøland) bør være en av tingretter som tilføres slike midler.

Regionrådet mener ellers at den lokale tingretten er mest nærliggende til å uttale seg om hvilke tiltak som er best egnet til å styrke og sikre den lokale domstolen, herunder hvilke samarbeidsformer som er naturlig med andre rettssteder.

Knyttet til endringen, er det naturlig at Heggen og Frøland også etablerer seg i nye, funksjonelle lokaler i Mysen sentrum.