Ring 4-samarbeidet ble etablert i 2020, og teller i dag 15 kommuner. Nettverket samarbeider tett med Statens Vegvesen, Viken fylkeskommune og NHO. Kommunene rundt Oslo samarbeider om å sikre en alternativ og effektiv veiforbindelse rundt Oslo for person- og godstrafikk som binder Viken sammen.

Saxe Frøshaug nevnte spesielt Glommakrysningen ved Fetsund (riksvei 22), Retvedt – Vinterbru (E18), Oslofjordforbindelsen og Dagslett (Spikkestad – Lier) (E134) og Nymoen – Eggemoen (E16 ved Hønfoss), i møte med leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite Erling Sande. -Når disse strekningene kommer på plass, har konseptet tatt et godt steg videre, forteller Saxe Frøshaug. -Komitelederen lyttet, og fikk også med seg vårt budskap om å forsere noen av strekningen langs den 310 km «avlastningstrekningen» rundt Oslo.

Frøshaug legger til at gode veiforbindelser til og fra de 15 kommunene langs Ring4 er helt avgjørende for å få til den veksten i bosetting og næringslivsveksten som det legges opp til.