Innkalling og protokoll til representantskapsmøte i IØBR 06.11.17

Indre Østfold Brann og Redning (IØBR) innkaller til representantskapsmøte på kommunshuset i Trøgstad mandag 06.11.2017 kl 11.30 - fornyet behandling av budsjett for 2018

Tips en venn  Skriv ut