Innkalling og sakspapirer - repskapsmøte 25.04

Møteplan, innkalling og saksliste for representantskapsmøte 25. april, bystyresalen Askim rådhus:      

Oversikt representantskapsmedlemmer

09.00-09.30 Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS:  Innkalling og saksdokumenter - Fordelingsnøkkel  - Medlemmer
09.30-10.00 Indre Østfold Utvikling IKS: Innkalling og saksliste - Årsberettning - Valgkomiteens innstilling 
10.00-10.30 Indre Østfold Krisesenter IKS: Innkalling og saksliste - Årsmelding, regnskap, revisors beretning og valgkomiteens forslag.
10.30 Pause
10.45-11.15 Mortenstua skole IKS: Innkalling og saksliste - Årsmelding - BalanseRevisors beretning - Regnskap 2013 - Saksfremlegg - Valgkomiteens innstilling
11.15-11.45 Helsehuset, Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS: Innkalling og sakslisteVedlegg
11.45-12.15 Indre Østfold Renovasjon IKS: Innkalling og saksliste - Sakspapirer
12.15 Lunsj
13.00-13.30 Avlastningshjemmet for Indre Østfold: Innkalling og sakslisteRegnskap - Årsberettning -
Revisors berettning - Møtebok - Valgkomiteens innstilling
13.30-14.00       Indre Østfold Data IKS: Innkalling og saksliste  - Årsmelding -Regnskap - Forslag til anvendelse av overskudd
14.00-14.30 Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamband IKS: Innkalling og saksliste - Sakspapirer


                                                   

 

 

Tips en venn  Skriv ut