Innkalling til eiermøte og rep.skapsmøte i IØD

 

Som beskrevet i epost til eiere og repskapsmedlemmer datert 13.11.2014,
følger her offisiell innkalling til eiermøte og representantskapsmøte i IØD:
 

Til: Mandag 24.november kl. 09:00 - 11:00
Sted: IØD sine lokaler i Haugomgata 12 i Askim

Saksdokumenter: 

Innkalling Eiermøte
Innkalling Repskapsmøte
Revidert diftsbudsjett 2015
Notat budsjettkutt 2015
Økomisk Handlingsplan IØD 2015 styrets innstilling

Tips en venn  Skriv ut