Møte 22. oktober 2021

Innkalling til møte i Indre Østfold regionråd 22. oktober
Protokoll fra møtet 22. oktober
Protokoll fra møtet 27.08.2021

52/2021          Viken fylkeskommunes nye fylkesrådsleder, Siv Henriette Jacobsen: «Dette skjer i og med Viken fylkeskommune nå». 
Jacobsen sin presentasjon

54/2021          Viken fylkeskommune orienterer, ved fylkesråd samferdsel Olav Skinnes.
Skinnes' presentasjon om endringer i fylkesrådet.

Fylkesrådsleders svar på spørsmål fra representanten Cecilie Agnalt om vannstanden i Glomma.

Møtedatoer 2022
Møteplan 2022 Indre Østfold regionråd. pr. 2021.11.1.docx

Møte 27. august 2021

Innkalling til møte i Indre Østfold regionråd 27. august
Protokoll fra møtet 03.06.2021

45/2021:         Høring - Viken fylkeskommune legger ut planprogram for tre regionale planer i Viken
Indre Østfold kommunes høringsuttalelse:

46/20201           Høring – Viken fylkeskommunes handlingsprogram for samferdsel 2022-2025
Indre Østfold kommunes høringsuttalelse

47/2021          Høring – Viken legger fram sin landbruksstrategi 2021-2030
Indre Østfold kommunes høringsuttalelse: