Møte i Indre Østfold regionråd 9. desember

Innkalling til Indre Østfold regionråd - 9. desember kl 09.00 til 14.00
Protokoll fra møtet i Indre Østfold regionråd 9.12.2022

Sak 46/2022 IØ regionråd dørene åpnes - i Rakkestad Indre Østfold v/ Caroline Fjeldstad
Sak 47/2022 Mulighetsstudiet – Oslo – Stockholm - «Dette gjelder nå» v/ regional koordinator og medlem Jernbaneforum Øst Erik Unaas.
Sak 48/2022 Østfold kollektivtrafikk presentasjon IØ regionråd.pdf v/ Børre Johansen
Sak 49/2022 Samferdselsprioriteringer i Viken nå v/ fylkesråd samferdsel Olav Skinnes
Sak 51/2022 Høring inntektssystemutvalget i kommunene v/ kommunedirektør Trude Andresen og økonomisjef Ståle Rud i Indre Østfold kommune
Sak 52/2022 Orientering om næringssatsinger og høyere utdanning
Orientering om næringslivssatsinger v/ næringssjef i Indre Østfold kommune Terje Myrseth
Orientering om Etablerertjenesten i Indre Østfold v/ Elisabeth Hærnes.
Orienterte om status Campus Indre Østfold v/Erik Unaas
Uttalelse om utbygging av strømnett og energisituasjonen i Norge

 

Møte i Indre Østfold regionråd 8. april

Det innkalles til møte i Indre Østfold regionråd på Rudskogen i Rakkestad
8. april kl 10.00 til 14.00.

Adresse til Rudskogen: Motorsportveien 180, 1890 Rakkestad
Se invitasjon og saksliste til møtet 8.4.2022 her:
Protokoll  fra 8.4.2022
Protokoll fra 4.2.2022

Når bygges avgreiningen om Østre Linje?  
Martin Hove i Bane Nor orienterte om status avgreining Ski stasjon og hensettingsplan mellom Ski og Kråkstad.
Se presentasjonen her

Slik blir veiprosjektene for oss?
Statens Vegvesen orienterer om riksveiutbygginger / NTP Indre Østfold 2022-2026, ved prosjektdirektør Ingunn Foss og Cato Løkken, Drift og vedlikehold
Se presentasjon fra Statens vegvesen

Hvor stor tingrett?
Høring om Tingrettens framtidige organisering – hvem innleder, hvor omfattende saksunderlag? 
Les uttalelsen her

Viken fylkeskommune
Orientering om aktuelle saker fra fylkesråd Olav Skinnes
Presentasjon fra Viken
Partnerskapsavtalen mellom Indre Østfold regionråd og Viken fylkeskommune

Uttalelse om lange ventetider ved Mysen trafikkstasjon
Les uttalelsen om Mysen trafikkstasjon

Møte i Indre Østfold regionråd 4. februar

Her finner du protokoller og presentasjoner fra Indre Østfold regionråds møte 4. februar som ble holdt i Skiptvet Herredshus.

Innkalling til møte i Indre Østfold regionråd 4. februar

3/2022 Statsforvalteren i Oslo og Viken v/ Valgerd Svarstad Haugland
«Statsforvalteren som kommunenes beste venn»

Indre Østfold regionråd 4.2.2022 - Statsforvalterens presentasjon.pdf

4/2022            Viken fylkeskommune orienterer om aktuelle saker, v/ fylkesråd Olav Skinnes
Nytt fra Viken 040222 - Skinnes.pptx
Spørsmål og svar - skriftelig notat orienteringer fra fylkesrådet Viken

Sak 5/2022 Felles samarbeid idrettssektoren i Indre Østfold-regionen v/ rådgiver for idrett og friluftsliv, Grete Skjelbred.
Idrett og friluftsliv Regionrådet 04.02.22 Grete Skjelbred.pdf

Sak 6/2022 Kommunenes økonomiske rammebetingelser, v/ inntektsutvalgsmedlem og spesialrådgiver i KS Sigmund Engdal.
Inntektssystemet og inntektssystemutvalget presentasjon av Sigmund Engdal KS.pdf

7/2021 KS Viken v/ Bjørn Sjøvold, regiondirektør
Presentasjon av KS Viken v. Bjørn Sjøvold.pdf

Protokoll - Indre Østfold Regionråd 4.2.2022
Protokoll - Indre Østfold Regionråd 12.11 2021