Indre Østfold utvikling inviterer til frokostmøte på Brennemoen hotell den 16. september, kl. 10.00-11.00, for å informere om den videre prosessen rundt fagskole i Indre Østfold.

Fagskolen og Indre Østfold næringsutvikling AS ønsker et tett og godt samarbeid med næringslivet, og vil informere om den videre prosessen det nye tilbudet i vår region. 

Under møtet vil det kartlegge følgende hvilke behov for videreutdanning som finnes hos bedrifter i Indre Østfold.

Representanter fra fagskolen i Østfold informerer om fagskoletilbudet innenfor de tekniske studieretningene. De vil fokusere på utdanningstilbudene innenfor bygg og anlegg, elektro, mekanisk industri (TIP), matvareproduksjon/kjemi matteknikk og prosessindustri/kjemi prosessteknikk.

Påmelding til havard@ionu.no

Fagskole
Skole som tilbyr kortere, yrkesrettet utdanning på inntil to års varighet, og som bygger på videregående skole eller tilsvarende realkompetanse, uten krav om generell studiekompetanse.