Møte i Indre Østfold Regionråd - 17. november 2017

Indre Østfold Regionråd innkalles til dialogmøte 2 med Østfold fylkeskommune i forbindelse med utarbeidelse av fylkesplanens arealstrategi fredag 17. november kl. 10:30 – 14:00 i Askim bystyresal. Dialogen vil ledes av fylkesordfører Ole Haabeth.

Tips en venn  Skriv ut