Han var bl.a. innom sammenhengen mellom utdanningsnivå i Indre Østfold og utpendling, og han sa i sitt innlegg av vi ønsker at flere med høyere utdanning flytter hit, og jobber her.

Myrseth snakket også om regionens næringsarealer. -Vi har rikelig med næringsareal, men disse er ikke alltid klare når utbyggere «banker på døra». Vi må lage arealplaner som sikrer forutsigbarhet for næringsetableringer, sa han.

Det var også et tema om å selge ut næringsarealer til en for lav pris. Markedsprisen må være riktig, slik at det satses på verdiskaping. Vi må bruke arealstrategi som et grunnlag for å tiltrekke oss unge voksne etablerere i alderen mellom 20 og 45 år. Tettstedsutvikling er viktig, og vi trenger byhoteller i sentrum. Byene våre må framstå enda mer attraktive.

Privat kapital er essensielt for utvikling i regionen. -Vi skal  jobbe tett med bankene i regionen og med investormiljøet, og derfor er vi nå i gang med å etablere et eget «investorforum» der det inviteres fra alle fire kommunene, fortsatte Myrseth.

Myrseth deltar også i arbeidet med å etablere Campus Indre Østfold, og han slå et slag for å beholde Fagskolen i Viken også når vi nå går tilbake til Østfold.