Over 80 stands, med informasjon fra private og offentlige aktører for videre utdannelses- og yrkesretninger. 
 
- Jeg tror og håper mange kommer et steg videre i egen bevissthet med hva du skal «bli» eller jobbe med på et slikt arrangement, sier «messegeneral» Håvard Andresen i Indre Østfold Næringsutvikling AS. Han er veldig glad både Indre Østfold og de tre nabokommunene Rakkestad, Marker og Skiptvet også støtter opp om utdanningsmessen, sammen med Viken fylkeskommune. Da kan det hende du finner svaret på årets yrkesmesse. Mangfoldet er bredt, men messa vil ha fokus på videregående utdanning, rekruttering, kompetanseheving og omdømmebygging av yrkesfag.
 
Lokale muligheter
Bakgrunnen for messa er blant annet at mange bedrifter i Indre Østfold sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft, skolen trenger flere læreplasser og alle vil ha rett person på rett sted med riktig kompetanse. Et mål i dette arbeidet er da å arrangere en lokal yrkesmesse i Indre Østfold, for å vise fram hvilke muligheter vi har lokalt.
Og selvsagt blir det nytt arrangement igjen i 2022.