Nytt busstilbud over grensen?

Regionrådet ønsker bedre forbindelser Värmland-Østfold

Under regionrådets møte i Ørje den 19. april møttes representanter fra Värmlandstrafik og Østfold Kollektivtrafikk for å diskutere muligheter for å etablere en grensekryssende bussrute med hyppige avganger hver dag. Bussruten vil kunne brukes både for pendlere og fritidsreisende fra tidlig om morgenen til sent på kvelden.

På møtet i Ørje opplyste også representanter fra Nettbuss/Timeekspressen at det kommersielle tilbudet Mysen_Ørje-Töcksfors blir lagt ned da det ikke går å drive med overskudd. Värmlandstrafik har beregnet at ruten må subsidieres betydelig i en oppstartingsfase. Det er snakk om 3-4 millioner kroner per år. Billettinntektene vil kunne stå for rundt 50% av inntektene etter at ruten har vært operativ i 3 år. Beslutningen om man får til å etablere ruten som et prøveprosjekt vil bli tatt i løpet av de nærmeste månedene. Regionrådet er opptatt av å se Karlstad-Moss med flyplasser som en akse som bør gis et bedere kollektivtrafikk-tilbud. I første omgang er det viktig å få ruten etablert fra Årjäng/Töcksfors til Askim med stopp på sentrale steder for pendlere som Ørje og ved Nortura Herland.

 

Tips en venn  Skriv ut