Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Østre Linje

Martin Hove Bane Nor

Full trykk på planleggingen

Prosjektleder i Bane Nor, Martin Hove, var i siste regionrådsmøte, på Høytorp fort. Han redegjorde for Bane Nor sitt arbeide med jernbaneavgreining Ski stasjon og dobbeltsporet Ski – Kråkstad (6 km).

Spydeberg stasjon

Person- og godstrafikk på Østre Linje

Indre Østfold regionråd har sendt et brev til Jernbanedirektoratet hvor de ber om mer informasjon knyttet til økt person- og godstrafikk på Østre Linje. 

Askim stasjon, østre linje

Positivt møte med samferdselsministeren om Østre linje

Ordfører Saxe Frøshaug og rådmann Georg Smedhus møtte onsdag 24. juni samferdselsminister Knut Arild Hareide til møte om Østre linje. Hareide møtte med hele den politiske ledelsen i departementet og signaliserte at de deler Indre Østfold kommunes synspunkter i saken. 

Askim stasjon

Østre Linje

Et enstemmig kommunestyre i Indre Østfold kommune ber om det snarest iverksettes statlig plan knyttet til planskilt avgreining for Østfoldbanens Østre linje og nytt hensettingsanlegg sør for Ski.