Tiltakene er avgjørende for å utnytte kapasiteten i den nye Follobanen, og sikrer sømløse togreiser mellom Indre Østfold og Oslo.

Tilrettelegging for økt kollektivtransport er viktig i et klimaperspektiv. Det vil også bidra til mindre press på veiene i Osloområdet og avlaste det fremtidige behovet for veibygging.