Protokoller fra representantskapsmøte 27. oktober 2017

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS:

Indre Østfold Krisesenter IKS

Mortenstua skole IKS:

Avlastningshjemmet IKS

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

Indre Østfold Brann & Redning IKS:

Indre Østfold Data - Avlyst. Det kalles inn til et nytt ekstraordinært møte i representantskapet for Indre Østfold Data IKS den 8. desember 2017 kl. 09.00-10.00.

Indre Østfold Renovasjon IKS

Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS

Tips en venn  Skriv ut