Protokoller fra representantskapsmøte 28. oktober 2016

Protokoller fra representantskapsmøte for IKS i Indre Østfold fredag 28. oktober 2016.

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Krisesenter IKS

Mortenstua skole IKS

Avlastningshjemmet IKS

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

Indre Østfold Brann & Redning IKS

Indre Østfold Data

Indre Østfold Renovasjon IKS

Møteprotokoll - Repr.skapsmøte IØR 28.10.16

Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS

Tips en venn  Skriv ut