Under Indre Østfold regionråds møte 9. april sier ordfører i Rakkestad, Karoline Fjeldstad, at med mange store og tunge regioner rundt oss, er det viktig at de fire kommunene Indre Østfold, Marker, Skiptvet og Rakkestad får en sterk felles røst utad. -Vi har mange felles interesser både på vei, jernbane og næringsutvikling. Vi bør samarbeide og tenke større for å tiltrekke oss bedrifter og gjøre oss attraktive, sier Fjeldstad.

Fjeldstad påpeker at selv om Rakkestad nå takker ja til tilbudet om å bli en del av Indre Østfold regionråd, var ikke alle enige i avgjørelsen. Rakkestad ligger midt mellom Sarpsborg og Indre Østfold, og samarbeider godt på ulike områder både med Sarpsborg og Indre Østfold.

-Viken fylkeskommune ønsker i langt større grad samarbeid med kommuneregionene, sier ordfører og leder av Indre Østfold regionråd Saxe Frøshaug. Derfor opplever vi at regionrådet i dag har fått en større betydning i samarbeid med Viken enn Indre Østfold regionråd hadde med tidligere Østfold fylkeskommune.

I 2020 ønsket Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en oppdatert inndeling av kommuner i funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA-regioner). BA-regionen deles kort forklart inn etter tettstedstruktur, pendlerstrømmer og reisetid mellom kommunene. Det er Transportøkonomisk Institutt (TØI) som delte inn BA-regionene på oppdrag av kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i 2020. Kommunene Indre Østfold, Marker, Rakkestad og Skiptvet hører til samme bo og arbeidsregion.