Rapport – Regional nærings-, handels- og lokaliseringsanalyse for Indre Østfold

I arbeidet med å rullere den strategiske næringsplanen for Indre Østfold, ble det i Indre Østfold Regionråds møte den 22. mai 2015 vedtatt å utarbeide en regional handels-, nærings- og lokaliseringsanalyse. Analysen skal gi kommunene et grunnlag for å styre næringsutviklingen i regionen på tvers av kommunegrensene, med mål om helhetlig og langsiktig utvikling gjennom effektiv arealbruk og økt tilbudsomfang. Det er også et mål å styrke handelsutviklingen i eksisterende by- og tettsteder.

Hensikten med analysen er at den kan brukes som grunnlag for å utarbeide en omforent utviklingsstrategi og planmessig styring av handels- og næringsområder i Indre Østfold, samt gi oversikt over muligheter og utfordringer i å utvikle en bærekraftig og konkurransedyktig region med så stor vekst i næringsetableringer som mulig. Indre Østfold kommunene ønsker å arbeide helhetlig og koordinert i dette arbeidet. Analysen skal være et viktig underlag for å styrke dette.

Indre Østfold Utvikling IKS har stått for den koordinerende prosessen mot ekstern konsulent og kommunene i arbeidet med å utarbeide analysen.

Last ned rapporten her:

Indre Østfold nærings- og handelsanalyse 28.09.16

Tips en venn  Skriv ut