Regionrådet avholdt møte 7. juni i Skiptvet

Revidert utgave av Eierskapsmeldingen for Indre Østfold kommunenes eierskap i de interkommunale selskapene(IKS) ble hovedsaken under regionrådets møte i Skiptvet.

I tillegg ble det et fokus på 3 nye prosjekter: Rullering av Strategisk Næringsplan for Indre Østfold, Fossumstrøkets befestninger og Polysentrisk(flerkjernet) stedsutvikling i Indre Østfold. På møtet ble det gitt presentasjon fra Holtskogen Utvikling AS ved Nordic Transport og Logistikk Center som planlegger et utbyggingsområde på 532.000 m2. Fra Osloregionens samarbeidsallianse orineterte direktør Oivind Saatvedt og prosjektleder Bjarte Frøyland om profileringsstrategien for Osloregionen. Det ble også orientert om status på ishall prosjektet, Indre Østfold Arena hvor det nå arbeides med et forstudie under ledelse av Indre ØStfold Utvikling ved Bjørn Winter Johansen. Spydebergs avtroppende rådmann Geir Johannesen ble takket for innsatsen for regionen.

Tips en venn  Skriv ut