Vi hadde en gjennomgang av Statsbudsjettet 2023, og konsekvenser for Indre Østfold, vi snakket om kommuneøkonomi, energisituasjonen og det utenrikspolitiske bildet. Vi hadde også en god gjennomgang av større saker, som ny jernbane Oslo - Ski - Indre - Stockholm, og om togtilbud på østre linje som skal bygge nye Østfold sammen, om etableringen av filmbyen Studio City, multisporthallen på Brennemoen, drift og utvidelse av Rudskogen motorsportsenter, økning antall flyvinger Rakkestad flyplass, Campus Indre Østfold, Otteid kanal og partnerskapsavtalen med Viken fylkeskommune. For å nevne noe. Og vi vet god dialog og godt samarbeid mellom kommune, regionråd, fylkes- og Stortingsnivå er avgjørende for resultater. Neste regionrådsmøte er 9. desember.