Representantskapsmøte 27. april 2018

Representantskapsmøte for IKS i Indre Østfold fredag 27. april 2018

Saksliste:
 

08.00 -  Indre Østfold Brann og Redning IKS

08.30 – Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

09.00 – Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

09.30 – Avviklingsstyret Indre Østfold Data IKS

10.00 – PAUSE

10.15 – Indre Østfold Krisesenter IKS

10.45 – Mortenstua skole IKS


11.15 – LUNSJ

12.00 – Avlastningshjemmet IKS

12.30 – Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

13.00 – PAUSE

13.45 - Indre Østfold Renovasjon IKS


14.15 – Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS


 

Tips en venn  Skriv ut