Representantskapsmøte 28. oktober 2016

Representantskapsmøte for IKS i Indre Østfold.
Fredag 28. oktober 2016
Rakkestad Herredshus

08.30 – Indre Østfold Utvikling IKS

09.00 – Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

09.30 – Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

10.00 – PAUSE

10.15 - Indre Østfold Krisesenter IKS

10.45 – Mortenstua skole IKS

11.15 – LUNSJ  

11.45 – Avlastningshjemmet IKS

12.15 – Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

12.45 – Indre Østfold Brann & Redning IKS

13:15 – PAUSE

13.30 – Indre Østfold Data

14.00 – Indre Østfold Renovasjon IKS

14.30 – Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS

Tips en venn  Skriv ut