Representantskapsmøte 5. mai 2017

Representantskapsmøte for IKS i Indre Østfold
Fredag 5. mai 2017
Marker rådhus

Protokoller:

Mortenstua skole:

Indre Østfold Brann og Redning:

Indre Østfold Kommunerevisjon:

 

Innkallinger:

 

08.30 – Indre Østfold Brann & Redning IKS

09.00 – Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

09.30 – Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

10.00 – PAUSE

10.15 - Indre Østfold Krisesenter IKS

10.45 – Mortenstua skole IKS

11.15 – LUNSJ  

11.45 – Avlastningshjemmet IKS

12.15 – Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

12.45 – Indre Østfold Utvikling IKS

13:15 – PAUSE

13.30 – Indre Østfold Data
14.00 – Indre Østfold Renovasjon IKS

14.30 – Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS

2017-04-20
Tips en venn  Skriv ut