Vedlagt ligger innkalling til møte representantskapsmøte i Indre Østfold brann og redning IKS.
Det medfølger to vedlegg.

 

Innkalling til representantskapsmøte 23.oktober 2020.pdf

Innkjøp av nytt oppdragshåndteringsverktøy i 110-sentralene.pdf

Innkjøp av nytt oppdragshåndteringsverktøy i 110-sentralene.pdf