Vedlagt følger innkalling til Indre Østfold renovasjons representantskapsmøte.

Møteinnkalling Indre Østfold Renovasjon.pdf