Representantskapsmøter 15. november

Finn sakspapirer her !

Representantskapsmøter for interkommunale selskaper avvikles 15. november i Spydeberg kommune.
Møtene blir holdt i kommunestyresalen, kommunehusets 3. etasje. (ikke Fjellheim som tidligere annonsert)

Alle sakspapirer til representantskapene er opplastet nedenfor.

Styrehonorar. Representantskapsmøter 2013 copy.pdf

Møtene begynner klokken 09.00 og blir avviklet i følgende rekkefølge:

09.00 Indre Østfold Utvikling IKS:
IØU IKS Innkalling Representantskapsmøte 15.11.2013.pdf

09.30 Indre Østfold Data IKS:

Møteinnkalling

2013 10 21 Notat bruk av fondsmidler.pdf

Øko og Handlingsplan IØD 2014. Styreb. pdf.pdf

Eierstrategi IØD. 02.05.13.pdf

Styrehonorar Representantskapsmøter 2013.pdf

10.00 Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS:
Innkalling til representantskapsmøte 15112013.pdf

10.30 Indre Østfold Krisesenter IKS:

innkallingrepskap 15.11.13.doc

kommentarer til budsjett 2014.docx

kostnadsfordelingsnokkel2014.xls

SKMBT_C35113110609370.pdf

11.00 Avlastningshjemmet Indre Østfold IKS:
innkalling til representantskapsmøte 15.11.2013.doc

møtebok_representantskapet_AIØ_15.11.2013.doc

Vedlegg sak 10_2013_Driftsbudsjett 1A og 1B Avlastningshjemmet f 001.jpg

Vedlegg sak 10_2013_Justert fast andel budsjett 2014.xls

Vedlegg til sak 09_2013_Virksomhetsplan for AIØ 2014.doc

11.30 Mortenstua Skole IKS
Innkalling 15.11.2013.docx

Drift 1A+B.docx

Kommentarer til budsjett 2014.docx

Styrehonorar Representantskapsmøter 2013.pdf

Styresammensetning Mortenstua.pdf

12.00 Lunch

13.00 Helsehuset IKS:

Saksliste til representantskapsmøte 15 novemberl 2013.pdf

Budsjett og kommentarer, vedlegg 3, sak 10_13.pdf

Eierstrategi, vedlegg 1, sak 8_13.pdf

Godtgjørelse styret, vedlegg 4, sak 11_13.pdf

Selskapsstrategi, vedlegg 2, sak 9_13.pdf

Navn på tidligere Askim sykehus, vedlegg 5, sak 12_13.pdf

13.30 Indre Østfold Renovasjon IKS:
Sakspapirer - Repr.skapsmøte IØR 15.11.13.pdf

14.00 Avløpssamarbeidet Hobøl/Spydeberg/Askim (AHSA):
Sakspapirer - Repr.skapsmøte AHSA 15.11.13.pdf

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut