Representantskapsmøter 30.10.15


Representantskapsmøtene avholdes i bystyresalen i Askim rådhus. 

 

09.00-09.30

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS - Innkalling og saksdokumenter

09.30-10.00

Indre Østfold Utvikling IKS - Justert Innkalling - Saksunderlag

10.00-10.30

Indre Østfold Krisesenter IKS - Innkalling - Saksdokumenter - Budsjett 2016

10.30-10.45

Pause

10.45-11.15

Mortenstua skole - Innkalling -Sakspapirer -Eierstrategi for Mortenstua skole IKS

11.15–11.45

Avlastningshjemmet for Indre Østfold - Møteinnkalling -Driftsbudsjett 
-Møtebok 30.10.15 - Vedlegg sak 11 Ressursgjennomgang
Vedlegg sak 12 Eierstrategi  -Vedlegg til sak 13 Virksomhetsplan 2016-
Vedlegg sak 14 Investeringsbudsjett -Vedlegg til sak 14 Døgnpriser -

Vedlegg sak 15 Selskapsavtale

11.45-12.30

Lunsj

12.30-13.00   

Indre Østfold Data IKS - Justert møteinnkalling - Rapport - ØkoHplan - Innstilling

13.00-13.30

Indre Østfold Renovasjon IKS - Innkalling og sakspapirer - Eierstrategi 19.10.15

13.30-14.00

Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamband IKS- Innkalling og sakspapirer- Eierstrategi

 

Tips en venn  Skriv ut