Repskapsmøte 24.10.14

Tid: 24.10.2014
Sted: Kommunestyresalen i Spydeberg, Stasjonsgt 35, 1820 Spydeberg

09.00 - 09.30 Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS: Innkalling og sakspapirer 
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30 Indre Østfold Krisesenter IKS: Innkalling - Eierstrategi - Hovedtall - Samarbeidsavtale 
                                                  - Selskapsavtale - Innstilling fra valgkomiteen - Korrigert, foreløpig budsjett 2015
10.30 - 10.45
Pause
10.45 - 11.45 Mortenstua skole IKS: Innkalling - Saksfremlegg -Driftsbudsjett  
                                      Kommentarer til budsjett 2015 - Forslag til mandat og arb.gruppe Eierstrategi
11.45 - 12.15 Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS: Innkalling - Vedlegg1 - Vedlegg2

 

Lunsj
13.00 - 13.30 Indre Østfold Renovasjon IKS: Innkalling og sakspapirer
13.30 - 14.00    Avlastningshjemmet for Indre Østfold: Innkalling og saksdokumenter Samarbeidsavtale 
                                                           - Vedlegg til revidering av samarbeidsavtale - Selskapsavtale
14.00 - 14.30 Indre Østfold Data IKS: Innkalling - Selskapsavtale - ØkoHplan styrets innstilling
14.30 - 15.00 Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamband IKS: Innkalling og sakspapirer

 

Tips en venn  Skriv ut