Søk forstudiemidler til EU-prosjekter

Østfold fylkeskommune lyser ut forstudiemidler for å stimulere flere aktører til

Fra og med 2014 går EU-programmene inn i en ny periode. Derfor lyser Østfold fylkeskommune ut forstudiemidler for å stimulere flere aktører til å søke EU- og Interreg-prosjekter. Man kan søke om inntil 150.000 kroner per studie. Det er krav om minst 50 % egenfinansiering enten i tid eller kontante midler.

Midlene kan tildeles virksomheter som har som mål å søke finansiering fra EU-programmene, for eksempel disse:

 • Horisont 2020 (Programmet for forskning og innovasjon)
 • Erasmus + (Programmet for utdanning, opplæring, ungdom og sport)
 • Creative Europe (Programmet for kultur og kreative næringer)
 • Interreg-programmene A, B og C (Sverige-Norge og Øresund-Kattegat-Skagerrak, Østersjøprogrammet, Nordsjøprogrammet og alleuropeisk program)

Forstudiemidler kan brukes for å konkretisere en ide, avklare om den passer innenfor noen av EU- og Interreg-programmene og søke aktuelle og relevante partnere.

Tildeling skal skje innenfor rammen av følgende hovedkriterier:

 • forstudiemidlene kan bare benyttes til nye prosjekter, ikke faser i en videreføring
 • midlene skal dekke eksterne kostnader for søkeren
 • bedrifter prioriteres som søkere til interregprogrammene
 • det er krav om minst 50 % egenfinansiering enten i tid eller kontante midler
 • det kan maksimalt tildeles kr. 150 000,- til en forstudie
 • 50 % av tilskuddet utbetales forskuddsvis, mens de resterende 50 % utbetales ved dokumentasjon på innsendt Interreg/EU-søknad

Søkere må fylle ut standard søknadsskjema. Søknaden må inneholde:

 • prosjektbeskrivelse
 • redegjøring for forankring i egen virksomhets planer eller strategier, fylkeskommunale planer eller strategier og Europa 2020-strategien
 • begrunnelse for valg av EU-program og hvilken utlysning forstudien rettes inn mot
 • beskrivelse av hva som er nyskapende ved prosjektideen
 • beskrivelse av partnere

Fylkesplan for Østfold finnes her
Strategi for Østfold fylkeskommunes arbeid med næringsutvikling finnes her
EU 2020-strategien finnes her

Søknadsfrist: Løpende fram til 15. november 2014.

Kontakt for mer informasjon:

Line Helene Nilsen
Internasjonal rådgiver
Østfold fylkeskommune
971 66 764

Tips en venn  Skriv ut